اخبار و اطلاعیه


-----

به اطلاع داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون مورخ 1398/03/31 میرساند ظرفیت تمامی حوزه های برگزاری تکمیل و آزمون بسته شده است ضمنا" تاریخ برگزاری آزمون بعدی بزودی اعلام می شود.