کد خبر:  1 تاریخ انتشار: 20:32 - 1398/04/29 تعداد بازدید: 40633

انتقال سامانه

 
 
بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون  MSRT میرساند  سامانه  آزمون به سامانه سجاد  به آدرس:  (PORTAL.SAORG.IR ) انتقال داده شده است لطفا" جهت ثبت نام  و ساختن پرو فایل به آدرس فوق مراجعه نمائید