کد خبر:  11 تاریخ انتشار: 00:24 - 1394/03/30 تعداد بازدید: 49870

اطلاعیه تغییر سامانه آزمون 
اطلاعیه تغییر سامانه آزمون MSRT
بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون  MSRT میرساند جهت ثبت نام در آزمون می توانند از روز دو شنبه مورخ 1398/04/31 از ساعت 14لغایت چهارشنبه مورخ 1398/05/02  ساعت 16در سامانه سجاد  به آدرس:  ( PORTAL.SAORG.IR ) مراجعه و ثبت نام نمایند ضمنا" داوطلبانی که در این سامانه پروفایل تائید شده دارند پس از ثبت نام در سامانه سجاد  اطلاعات قبلی خود را مشاهده ونیازی به تائید مجدد پروفایل ندارند.
جهت ثبت نام در سامانه سجاد از فایل راهنمای کاربردی ذیل استفاده نمائید.
تاریخ و زمان مراجعه به سامانه جدید جهت ویرایش و ساختن پرو فایل  : روز چهارشنبه 1398/04/26 از ساعت 10 صبح