تقویم آزمون
              
رديف روز و تاریخ برگزاری ازمون تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام تاریخ اعلام نتایج شهرهای برگزاری آزمون
1 جمعه 21 اردیبهشت 1397(صبح) چهار شبه 15/1/1397 از ساعت 10 صبح  برگزار شد پنج شنبه 27/02/1397 از ساعت 10 صبح تهران-اهواز-اصفهان-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام-گرگان-کیش
2 جمعه 1 تیر 1397(صبح) یکشنبه 30/2/1397 از ساعت 10 صبح  برگزار شد پنج شنبه
7/04/1397 از ساعت 10 صبح
  تهران-اهواز-اصفهان-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم قزوین-مشهد-همدان-یزد-ایلام-گرگان
 
 
ا
  
3 جمعه 5مرداد1397(صبح) یکشنبه 10/4/1397 از ساعت 10 صبح برگزار شد پنج شنبه
11/5/1397 از ساعت 10 صبح
  تهران-اصفهان-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قزوین-مشهد-همدان-یزد-گرگان
 
 
ا
ه
     
 
4 جمعه 16 شهریور 1397(صبح) یکشنبه 14/5/1397 از ساعت 10 صبح  برگزار شد پنج شنبه
 22/6/1397 از ساعت 10 صبح
  تهران-اهواز-اصفهان-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-گرگان-کیش-کاشان
 
 
ا
 
5 جمعه 20 مهر1397(صبح) یکشبه 25/06/1397 از ساعت 10 صبح  برگزار شد پنج شنبه 26/07/1397 از ساعت 10 صبح تهران-اهواز-اصفهان-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد--گرگان-کاشان
 
6 جمعه 25 آبان1397(صبح) یکشبه 29/07/1397 از ساعت 10 صبح  برگزارشد پنج شنبه 01/09/1397 از ساعت 10 صبح  تهران-اهواز-اصفهان-اراک-اردبیل-ایلام-بابلسر-- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان--شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد--گرگان-کیش
  
7 جمعه 30 آذر1397(صبح) دوشنبه 05/09/1397 از ساعت  14 یمهلت ثبت نام تمام و آزمون بسته شد پنج شنبه 06/10/1397 از ساعت 10 صبح تهران-اهواز-اصفهان -اردبیل -ایلام--بابلسر-بیرجند- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان -سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد--گرگان-کاشان-کیش
   
8 جمعه 5 بهمن 1397(صبح) یکشبه 09/10/1397 از ساعت 10 صبح  شنبه 15/10/1397ساعت 16 توجه : حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و ظرفیت تعدادی از حوزه ها تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام تکمیل خواهد شد پنج شنبه 11/11/1397 از ساعت 10 صبح تهران-اهواز-اصفهان-اراک-ایلام -اردبیل-بابلسر-بیرجند- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-گرگان-کاشان -کیش
9 جمعه 17 اسفند1397(صبح) یکشبه 14/11/1397 از ساعت 10 صبح  چهارشنبه 24/11/1397ساعت 16 توجه : حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و ظرفیت تعدادی از حوزه ها تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام تکمیل خواهد شد پنج شنبه 23/12/1397 از ساعت 10 صبح  تهران-اهواز-اصفهان-اراک-ایلام -اردبیل-بابلسر-بیرجند- تبریز-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-گرگان-کاشان -کیش
                   


  هزینه ثبت نام آزمون   600000 ریال(شصت  هزارتومان) و پرداخت  آن بصورت الکترونیکی می باشد
.


 
 
توجه :
حوزه هاي فوق داراي ظرفيت مشخص مي باشند و ممكن است قبل ازتاريخ پايان ثبت نام ظرفيت ها تكميل شونددر صورت امکان در روزهای اول ثبت نام کنید در صورت تکمیل ظرفیت حوزه مورد نظر شما  افزایش ظرفیت امکان پذیر نمی باشد .
پرداخت هزینه آزمون فقط بصورت آنلاين مي باشد.

تذكر مهم : داوطلبانی که در سامانه برای شرکت در آزمون پروفایل نساخته اند     فقط در روز و ساعت اداری  از روزشنبه تا چهارشنبه 8صبح الی 16 اجازه ساختن  پرو فایل در سامانه را دارند  .    ضمنا" تائید مدارک بعد از ساختن پرو فایل توسط مدیر سامانه انجام می گردد.

 
اسامی حوزه ها وآدرسها ی محل برگزاری  آزمون:
کاشان-کیلومتر6 بلوارقطب راوندی-دانشگاه کاشان-نماینده دانشگاه : آقای احمد نامور

گرگان-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی -نماینده دانشگاه : اقای مصطفی گرزین

ایلام- خیابان پژوهش -دانشگاه ایلام-

کیش :میدان امیرکبیر - دانشگاه صنعتی شریف (پردیس بین الملل)نماینده دانشگاه :  خانم رضوی

قزوین- بلوار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره (نوروزیان)- مقابل سازمان  صدا و سیمای مرکز قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی ره-دفتر آموزشهای آزاد و مجازی  -نماینده دانشگاه : آقای دکتر بهور اصغری
محل برگزاری آزمون : دانشکده علوم انسانی

سنندج: بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان - مدیریت تحصیلات تکمیلی - ( محل برگزاری آزمون مجتمع کلاسهای گولان)نماینده دانشگاه : خانم قصلانی

خرم آباد -کیلومتر5 اتوبان خرم آباد بروجرد-دانشگاه لرستان-دانشکده دامپزشکی - نماینده دانشگاه : آقای دکتر حسن نایب زاده


اردبیل: اردبیل -خیابان دانشگاه -دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فنی (ساختمان کلاسها)نماینده دانشگاه : آقای پیر نیا
 

-زاهدان – خ دانشگاه -دانشگاه سيستان و بلوچستان-تالار امام رضا ع دانشكده ادبيات – نماینده دانشگاه: آقای رزقجو
 
 تبریز- کوی ولیعصر-فلکه تختی -خوابگاه پسران  -سالن آزمونهای دانشگاه تبريز –نماینده دانشگاه: آقاي محمد زاده  
 
اراك –خيابان دانشگاه- دانشگاه صنعتي اراك – نماینده دانشگاه : آقای میلادی
 
اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب -درب شرقی دانشگاه اصفهان –-جنب دانشكده زبان -ساختمان شهيد بهشتي- نماینده دانشگاه : آقاي جزيني -
 
-کرمانشاه-باغ ابریشم -- دانشگاه رازی-ساختمان جدید کلاسها نماینده دانشگاه : آقاي شمسی پور
 
-مشهد –خ دانشگاه-خ اسرار – دانشگاه امام رضا ع – نماینده دانشگاه : آقاي جهانگيري
مشهد-میدان آزادی -پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-نماینده دانشگاه آقای سالم-


بیرجند :انتهای بلوار شهید آوینی-بلوار دانشگاه -دانشگاه بیرجند-پردیس شوکت آباد -دانشکده ادبیات و علوم انسانی-تالار علامه فرزان - نماینده دانشگاه  اقای امینی -
 
-اهواز- دانشگاه شهيد چمران – نماینده دانشگاه آقاي كشكولي
 
   -بابلسر- دانشگاه مازنئدران-جاده نيروي هوايي-–كتابخانه مركزي  دانشگاه مازندران- نماینده دانشگاه خانم قادسي
 
- تهران ميدان رسالت نارمك –خيابان هنگام- خ دانشگاه – دانشگاه علم و صنعت ايران – ساختمان جديد دانشكده علوم پايه و رياضي - نماینده سازمان : آقاي مدامي
 
-كرمان - بزرگ راه عاشقان ولايت- حد فاصل چهار راه  بازرگاني و سه راه جوپاری -شهرک دانشگاهی صادقیه - پشت موسسه آموزش عالي بعثت-موسسه آموزش عالي كرمان –كرمان -سالن برگزاري آزمونها – نماینده دانشگاه آقاي خداپرست
 
-رشت- کيلومتر 6 جاده قزوين-مجتمع دانشگاهي دانشگاه گيلان- ساختمان دکتر ابریشم چیان- نماینده دانشگاه آقاي مهديلو
 
-همدان - خيابان مهديه-دانشکده علوم پايه دانشگاه بوعلي سينا – نماینده دانشگاه آقاي دکتر آرام -
 
-شيراز-خیابان مشکین فام- روبروی هتل هما -دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز–نماینده دانشگاه: خانم دكتر شكر پور
قم-پردیسان- انتهای بلوار دانشگاه -دانشگاه باقرالعلوم -نماینده دانشگاه: - آقای دکتر توبه یانی

یزد- صفائیه-بلوار شهیدان اشرف- خیابان جواد الائمه-موسسه آموزش عالی امام جوادع - نماینده دانشگاه: آقای فرهانه