ساخت حساب کاربری فقط در روزهای اداری (شنبه تا چهارشنبه) از ساعت 08:00 تا ساعت 14:00 امکان پذیر می باشد