به اطلاع داوطلبان محترم میرساند که سامانه ثبت نام آزمون msrt تغییر نموده واز ساعت 15 امر وز مورخ 25/04/1398 تاریخ ثبت نام مرداد ماه و همچنین راهنمای ورود وآدرس سامانه جدید اعلام خواهد شد.